Wko

Hur segment en marknad

Det bästa sättet att gå i konkurs är att försöka vara allt för alla människor. Inte alla kan eller kommer att vara din kund, men på en planet med mer än 6 miljarder människor, bör det fortfarande finnas tillräckligt marknaden för dig att överleva i, om inte trivs. Identifiera vilka konsumenterna bäst passar din verksamhet genom att följa dessa steg för att segmentera en marknad. (The Disney Store, till exempel, vänder sig till glädjande barn, snarare än att försöka behaga alla åldrar).

Steg

Hur segment en marknad. Utvärdera vilken marknad eller marknader du vill fortsätta.
Hur segment en marknad. Utvärdera vilken marknad eller marknader du vill fortsätta.
 1. 1
  Utvärdera vilken marknad eller marknader du vill fortsätta. Bestäm vilka metoder du vill definiera dina segment från och vilka definitioner bäst passar din affärsmodell. Du kan karakterisera segment av någon av följande kategorier:
  • Geografi avser antingen till din plats eller platsen för din målgrupp, där din produkt eller tjänst kommer att användas.
  • Demografi är de statistiska egenskaperna hos din målgrupp, såsom ålder, kön, utbildningsnivå eller hushållets storlek.
  • Psychographics kännetecknar konsumenter av psykologiska eller emotionella egenskaper, baserade på trossystem eller personlighetstyper som risktagare kontra risktagande, eller tidiga kontra slutskedet köpare.
  • Lifestyle är ett beteendemässigt-baserad kriterium, med fokus på de verksamheter ditt mål deltar i, från arbete till fritidsintressen eftersträvas eller semester gynnas.
  • Livsfas kombinerar några av de demografiska och psykografiska egenskaper som grupper har gemensamt att avgränsa var eller när dina mål är i sin livscykel: högskola och karriär, unga familjer, Barnen utflugna och liknande.
 2. 2
  Kvala din valda marknad eller marknader. När du har utvärderat kriterier för att definiera din marknad och utvalda möjliga marknader för att driva, bedöma marknader som baseras på deras potential för lönsamhet för din verksamhet. Svara på följande frågor:
  • Hur stort är det segment nu? Är det tillräckligt stor för att stödja mitt företag?
  • Hur lätt eller svårt är det att nå segmentet?
  • Hur troligt är det att konkurrenterna kommer att rikta detta segment?
  • Kommer segmentet växa eller expandera i framtiden? Hur långt in i framtiden kan det växa?
  • Stämmer detta segment verkligen med vår affärsmodell? Kan vi träffas omedelbart sina behov eller kommer det att ta en betydande förändring i riktning för att möta efterfrågan?
  • Hur svårt ska det vara att få de uppgifter som vi behöver för att fullt ut förstå detta segment, för att svara på dessa frågor?
 3. 3
  Samla in och analysera data på den valda marknaden. Som tid och budget tillåter, använda primära och sekundära forskningskällor att bygga en tydlig bild av din målgrupp.
  • Granska dina egna försäljningsuppgifter. Vem köper hur mycket av vilka produkter eller tjänster? När köper de? Var finns de? Vem gör den faktiska inköp och för vem de köper?
  • Cross-referens här försäljningsdata till branschspecifika databaser din branschorganisation får publicera eller din handelskammaren bok listor för att få grundläggande verksamhet demografisk information, eller US Census Bureau tabeller för allmänna befolkningsuppgifter i ditt område.
  • Mine information från gratis eller till låg kostnad syndikerade rapporter från företag marknadsundersökningar för att dyka djupare in i marknadssegment och plocka insikter om drivkrafter kör köparens vanor.
  • Analysera data som du har samlat. Leta efter viktiga likheter och skillnader mellan den allmänna kundbas, din totala populationen. Har vissa grupper gäng ihop eller bryta isär från andra utifrån geografi, demografiska pauser eller beteende? Denna klusteranalys ger dig mer tydligt avgränsad segment, hjälper dig att besvara kvalifikationer frågor och gnistor idéer om hur man kommunicerar med målgrupper genom ditt PR-arbete.