Wko

Användarvillkor & Sekretesspolicy

Detta dokument täcker de olika policyer som gäller under din användning av denna webbplats. Ta en stund att granska dem innan du kommenterar inlägg eller använder information från denna webbplats. Dessa policyer kan ändras utan föregående meddelande och uppdaterades senast den 2 oktober 2017.

Integritetspolicy

Denna webbplats kan ställa in en eller flera cookies i din webbläsare. Dessa cookies används enbart för analysdata och säkerhet. Du kan när som helst inaktivera detta beteende genom att justera din webbläsares cookie -inställningar. Observera att blockering av cookies inaktiverar din förmåga att kommentera inlägg, men påverkar inte ditt besök annars.

Kommentarpolicy

Nya kommentarer lämnas in för granskning innan de publiceras på webbplatsen. Under granskningsprocessen kan din kommentar avvisas och tas bort om den:

  • Bryter mot alla lagar.
  • Innehåller allt material som bryter mot upphovsrätt, patent, varumärke eller affärshemlighet.
  • Innehåller skadlig kod, spionprogram eller annan form av skadlig datorkod eller instruktion.
  • Utsätter webbplatsens servrar för orimliga trafikbelastningar, eller ägnar sig åt beteende som anses störa webbplatsens drift.
  • Innehåller allt material som är skadligt, kränkande, hotfullt, kränkande, förtalande, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, vanhygt, hatfullt, bedrägligt eller uppmuntrar beteende som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot tillämpliga lokal, statlig, nationell eller internationell lag.

Upplysningspolicy

I enlighet med FTC -riktlinjerna förklarar denna upplysningspolicy hur denna webbplats interagerar med annonsörer och genererar intäkter.

Denna webbplats kan använda Google -annonsering för att visa relevanta annonser på vissa sidor. Dessa annonser är inriktade på sökorden som finns i sidtexten och kan också påverkas av dina Google -annonspreferenser.

Innehållet och åsikterna på denna webbplats påverkas inte av annonserna som visas på den, och författaren till denna webbplats kompenseras inte direkt för produktens åsikter eller recensioner.

Villkor

Denna webbplats får inte användas för något ändamål som är förbjudet enligt EU -lagstiftning, eller lagar som gäller i det land där den används eller dess data överförs genom.

Denna webbplats och dess författare är inte ansvariga för olagliga aktiviteter som utförs av dess användare, och frånsäger sig uttryckligen ansvar för innehåll som laddas upp eller överförs i strid med detta kontrakt.

Begränsningar för personlig och icke-kommersiell användning

Denna webbplats är för din personliga och icke-kommersiella användning. Du får inte kopiera innehåll eller skapa härledda verk från, överföra eller sälja information eller tjänster som erhållits från denna webbplats utan föregående tillstånd.

Denna webbplats och dess författare gör inga påståenden, löften eller garantier om riktigheten, fullständigheten eller lämpligheten av innehållet på denna webbplats. Det finns ingen garanti, underförstått eller på annat sätt.