Wko

Hur man kan beräkna din personliga zakat

Zakat huvudmän är viktigt att veta dina arbetsuppgifter. Denna guide tar dig steg för steg för att bestämma din personliga Zakat. Ytterligare råd krävs om du är en företagare.

Steg

Hur man kan beräkna din personliga zakat. Beräkna nisab (proportioner).
Hur man kan beräkna din personliga zakat. Beräkna nisab (proportioner).
 1. 1
  Beräkna nisab (proportioner).
  • Nisab är lika med värdet av 80 gram rent guld kostar marknadsräntan vid tidpunkten för beräkningen. Nisab, beroende på olika åsikter bland muslimer, kan vara lite mer än 80 gram rent guld. Ta en titt på (nästan) alla världens valutor på www.e-nisab.com regelbundet, speciellt du bör ha en fördjupad-se "Nisab-Calculator".
 2. 2
  Definiera din Zakat cykel datum.
  • Som Zakat är en årlig ekonomisk plikt, start-och slutdatum för din Zakat cykel skall vara klart definierade. Om guldpriset hoppar högt det kan vara så att du faller under den nisab belopp och ett nytt år börjar när återigen nisab är lägre än vad du äger. Islamsk år av cirka 354 (354,37 för att vara exakt) dagar är att föredra framför gregorianska kalendern.
 3. 3
  Du måste bestämma själv om din nisab beräknas på silver eller guld bas: En bra regel är att om du bor i ett "rikt" land, då guldpriset ger dig basen av nisab beräkning (som du i ditt område är bara "rika" i den meningen att du måste betala zakat med den här mycket högre belopp på guld bas.) och om du bor i fattigare delar av världen (där du är "rik" med mycket mindre mängd nisab beräknat på silver bas), än vad du bör välja silver-nisab för din beräkning.
  • Startdatumet är satt när din Zakat pool överskrider Nisab gräns
  • Slutdatum (eller effektiv dag) är satt som ett år efter det startdatum.
   • Exempel: Om ett gram rent guld kostar US $ 30, då startdatum är när din Zakat pool motsvarar Nisab (80 Gram X US25€ = US $ 2400) Låt oss anta att det är 21-3-2010, då din slutdatum (ikraftträdande) är 20-3-2011
 4. 4
  Uppdatera din ekonomiska status.
  • Förbered en uppdaterad information om din förmögenhet objekt prissätts enligt marknaden (verkliga) värdet på den dag
 5. 5
  Identifiera dina zakat tillgångar
  • Zakat tillgångar är vad du faktiskt själv på Zakat ikraftträdandet. Du måste summera all rikedom objekt som du äger. Några exempel är:
   • Cash: någon typ av kontanter kontanter, transaktionskonton, sparkonton, fasta avlagringar som anges i ditt kontoutdrag.
   • Värdepapper: aktier, aktier, fondandelar, obligationer och sukuk värderas till den senaste betalkursen på aktiemarknaden.
   • Din bytesbalansen i ett bolag som du är en partner i
   • Sparplaner: återköpsvärdet av din sparplaner
   • Guld investeringar: enligt marknadsvärdet
  • Om det inte finns några pengar, som föreslås tas emot under den aktuella Zakat cykeln men ännu inte hänt, då måste man lägga till det förväntade värdet för Zakat tillgångarna.
  • Dina personliga tillhörigheter såsom ett hem eller en bil betraktas inte som Zakat tillgångar.
 6. 6
  Identifiera dina Zakat skulder.
  • Zakat skulder är dina ekonomiska skyldigheter. Någon förpliktelse som du hade uppfyllt under den aktuella cykeln kräver inte mer hänsyn. Men om det finns någon summa pengar som föreslås utgå under den aktuella Zakat cykeln men du gjorde inte ännu, då måste man lägga till det förväntade värdet på dina Zakat skulder.
  • Om du hade fått ett personligt lån av något slag (bil, hem, pengar) då måste man överväga de avbetalningar som du måste betala under följande Zakat cykeln. Du har inget att göra med hela den utestående skulden.
 7. 7
  Beräkna zakat poolen.
  • Zakat pool = Zakat tillgångar (steg 4) minus Zakat skulder (steg 5)
 8. 8
  Jämför till nisab.
  • Om resultatet av Zakat poolen överstiger Nisab gräns då måste man förfoga Zakat som visas i steg 8.
 9. 9
  Beräkna din zakat plikt.
  • Zakat avgifter = Zakat pool (steg 7) X 2.557% Resultatet är din Zakat att du måste kassera.
  • Zakat förhållandet är 2,5% om Zakat cykeln beräknas med Hagirae kalendern när det är 2.557% om du använder den gregorianska kalendern.

Tips

 • Eventuella intäkter från icke sharia-kompatibel källa, det vill säga intresset för obligationer, beaktas inte. Däremot är värdet på någon konventionell ekonomisk förpliktelse beaktas.
 • Din Zakat beräkning kommer inte att påverkas om du Poolen går under Nisab gränsen under den aktuella Zakat cykeln så länge poolen på dagen för ikraftträdande uppfyller de krav som anges i steg 7.
 • Värdet av en bil eller ett hem som du hyr ut till andra är inte heller beaktas. Dock är de inkomster som genereras av varje investering övervägas.
 • Din personliga hem och bil räknas inte.