Wko

Hur man beräknar obligation ordning i kemi

Kemi behandlar det sätt på vilket subatomära partiklar hålla ihop till atomer. Kemi fokuserar också på hur atomer binder samman till molekyler. I den atomära strukturen, elektroner kretsa kring atomkärnan i vad som kallas orbitaler. Varje orbital skal kan hålla ett visst antal elektroner. När närmaste orbital skalet är fullt, nya elektroner börjar att samla in nästa omloppsbanor punga ut från kärnan, och fortsätter tills att Shell är också full. Insamlingen av elektroner fortsätter i ständigt växande omloppsbanor skal som större atomer har fler elektroner än mindre atomer. När 2 atomer binder till en molekyl, deras elektroner band ihop dem genom att blanda in i öppningar i varandras omloppsbanor skal. Som med insamling av elektroner från atomen, kommer bildandet av bindningar av molekylen börjar på närmaste tillgängliga orbital skal öppning och expandera utåt därifrån. Använd dessa tips för att lära sig hur man beräknar obligation ordning i kemi.

Steg

Hur man beräknar obligation ordning i kemi. Konsultera en diagram av elektron omloppsbanor skal.
Hur man beräknar obligation ordning i kemi. Konsultera en diagram av elektron omloppsbanor skal.

Bestäm bindning och antibonding orbitaler

 1. 1
  Konsultera en diagram av elektron omloppsbanor skal. Dessa finns i kemi läroböcker och presentationer. Observera att varje skal ligger längre och längre ut från kärnan i atomen. Som energi alltid söker lägsta möjliga tillstånd (en egenskap som kallas entropi), kommer elektronerna att försöka fylla de lägsta omloppsbanor skal tillgängliga.
 2. 2
  Förstå begreppet limning orbitaler. När 2 atomer försök att bilda en molekyl, försöker de att använda varandras elektroner för att fylla de lägsta möjliga tillstånden i elektron omloppsbanor skalen. Genom att notera hur fulla omloppsbanor skal av varje atom är, kan det bestämmas hur många av de elektroner i högre energitillstånd kommer att kunna fylla de mer stabila lägre skal energitillstånd i den andra atomen. Dessa kallas bindning orbitaler.
 3. 3
  Förstå begreppet antibonding orbitaler. När de två atomerna försöker bilda en molekyl genom att dela elektroner, kommer några elektroner faktiskt drivas till högre orbital energitillstånd skal eftersom de lägre energitillstånd omloppsbanor skal blir fylld. Dessa kallas antibonding orbitaler.

Beräkna bond order

 1. 1
  Bestäm nya energitillstånd hos den förening som bildas. Varje elektron som trädde en bindning molekylorbital kommer att agera för att stabilisera den nya molekylen. Varje elektron som trädde ett antibonding molekylorbital kommer att agera för att destabilisera den nya molekylen. Använd ekvationen 1/2 av (elektroner i binda molekylära banor minus elektroner i antibonding molekylära banor) för att bestämma den nya energin staten.
 2. 2
  Notera den nya energin staten som obligationen ordning av molekylen. Om bindningen ordning är noll, kan molekylen inte bilda. De högre obligationsräntor order visar större stabilitet för den nya molekylen.
 3. 3
  Prova ett enkelt exempel. Väteatomerna har 1 elektron i s skalet. Den s skal kan hålla 2 elektroner. När två väteatomer gå, avslutar varje S skal av de andra och 2 limning orbitaler bildas. Inga elektroner tvingas flytta till nästa högre orbital, vilket är p skalet, så inga antibonding orbitaler bildas. Det bindande beställning är alltså (2-0) / 2 eller 1. Detta utgör den gemensamma molekylen H 2, allmänt känd som vätgas.